Το επιτελείο μας

 

Αρχηγός Συστήματος 

Α.Σ. Αχιλλέας Ιωάννου

Μικρή Αγέλη

Α.Μ.Α.Λ. Στάλω Ιωάννου

Υ.Μ.Α.Λ. Ευγενία Κουλέρμου

Υ.Μ.Α.Λ. Σταύρια Τρύφωνος

Υ.Μ.Α.Λ. Θεογνωσία Χριστοδούλου

Υ.Μ.Α.Λ. Θεοδώρα Σακκά

Υ.Μ.Α.Λ. Παναγιώτης Γκίκας

Υ.Μ.Α.Λ. Γιώργος Κυριάκου

 

Αγέλη Λυκοπούλων

 

 Ομάδα Προσκόπων 

 

Κοινότητα Ανιχνευτών 

 

Προσκοπικό Δίκτυο 

Α.Α.Λ. Παναγιώτα Ηλιάδου

Υ.Α.Λ. Κωνσταντίνα Ιωάννου

Υ.Α.Λ. Αναστασία Καζά

Υ.Α.Λ. Νατάσα Ηλιάδου

Υ.Α.Λ. Ηλίας Λαμπρή

Υ.Α.Λ. Δημήτρης Γιαννακού

Α.Ο.Π. Χρίστος Κολλακίδης

Υ.Ο.Π. Μαρία Μεσημέρη

Υ.Ο.Π. Μαρία Ηλιάδου

Υ.Ο.Π. Χρύσανθος Ηλιάδης

Υ.Ο.Π. Ιωάννα Λοϊζίδου

Υ.Ο.Π. Νίκη Λιασή

Α.Κ.Α. Μιχάλης Γιαννακού

Α.Π.Δ. Μιχάλης Γιαννακού

Υ.Κ.Α. Θέμης Κωνσταντίνου

Υ.Κ.Α. Νικόλας Αθηνής

Υ.Κ.Α. Αναστασία Κωνσταντίνου

Υ.Α.Λ. Κωνσταντίνος Μακρίδης