Ομάδα Προσκόπων

Πρόσκοποι είναι τα παιδιά που συμπλήρωσαν το 11ο έτος της ηλικίας τους και είναι μαθητές της ΣΤ’ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου και το αργότερο μέχρι να συμπληρώσουν το 14ο εντάσσονται στην Ομάδα Προσκόπων (Ο.Π).

 

Στην Ομάδα Προσκόπων συνεχίζεται η διαπαιδαγώγηση, που άρχισε στην Αγέλη Λυκοπούλων. Τα μέλη της Ομάδας Προσκόπων, αφού δώσουν την Υπόσχεση του Προσκόπου, ονομάζονται Πρόσκοποι.


Ανάλογα με την ειδικότητα του Συστήματος τους ονομάζονται Δασοπρόσκοποι, Ναυτοπρόσκοποι ή Αεροπρόσκοποι.